mapa strony   |   kontakt   |

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

Dane teleadresowe Instytutu:

ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
tel.: 22 37 50 525 (sekretariat)
tel.: 22 37 50 511, 37 50 556 (centrala)
faks: 22 37 50 501
e-mail: sekretariat@ios.gov.pl

NIP: 525 000 73 07
REGON: 001240700
KRS: 0000032034

 ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel.: 22 37-50-600 (centrala)
 

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa
tel.: 22 56-96-511
fax:  22 56-96-500

 

Ośrodek Zamiejscowy:
50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39e
Sekretariat: tel./fax 71 328-15-35
Dyrektor: tel. kom. 513151581
e-mail: bluj@wp.pl


Zakład Technologii Ścieków i Ochrony Wód
50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 52f
Centrala: tel./fax 71 329-27-20
Kierownik Z-du: tel. kom. 513151582
e-mail: jan.miodonski@wp.pl

 

 

 

Wykaz danych o raportach CO2 (2011 r. - 2016 r.)

17.03.2010, 14:40

Wykaz danych o raportach CO2 (2011 r. - 2016 r.) zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235)

»»
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Dominika Pakiet
Dokument z dnia: 21.06.2018
Dokument oglądany razy: 87 132
Opublikował: Marcin Poziomkowski
Publikacja dnia: 29.06.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl