mapa strony   |   kontakt   |

Informacja o zasobach bibliotecznych

Wersja archiwalna zmieniona dnia 19.01.2015

Informacja o zasobach bibliotecznych

Biblioteka Naukowa Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (poprzednio Biblioteka Główna Ochrony Środowiska) dysponuje zbiorem wydawnictw zwartych, wynoszącym ponad 10 tysięcy woluminów. Gromadzi także raporty z prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych wykonanych w Instytucie - ok. 4 400 pozycji.

Udostępnianie
Biblioteka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.
Zbiory biblioteczne (książki, czasopisma) udostępniane są na miejscu wszystkim zainteresowanym. Wypożyczenia odbywają się na podstawie rewersów międzybibliotecznych. Nie wypożycza się pozycji książkowych z księgozbioru podręcznego, czasopism zagranicznych i bieżących numerów czasopism polskich.
Na życzenie czytelników wykonywane są odpłatnie odbitki kserograficzne artykułów z czasopism lub fragmenty z wybranych książek.

Raporty z badań naukowych, ekspertyz i innych niepublikowanych prac własnych IOŚ -PIB(niezastrzeżonych przez autorów) udostępnia się na miejscu w czytelni, na podstawie pisemnej zgody autora (kierownika tematu) i dyrektora IOŚ-PIB, bez prawa kserowania.

ADRES BIBLIOTEKI
Instytut Ochrony Środowiska
-Państwowy Instytut Badawczy

Biblioteka Naukowa
ul. Krucza 5/11
00-548 Warszawa

tel.: 22 37 50 521
fax: 22 37 50 501     

e-mail: biblioteka@ios.gov.pl

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Poziomkowski
Dokument z dnia: 19.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 718
Opublikował: Marcin Poziomkowski
Publikacja dnia: 19.01.2015
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl