mapa strony   |   kontakt   |

Pozostałe informacje

Wykaz danych o raportach CO2 (2011 r. - 2016 r.)

17.03.2010, 14:40

Wykaz danych o raportach CO2 (2011 r. - 2016 r.) zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013, poz. 1235)

»»


bip.gov.pl