mapa strony   |   kontakt   |

Wykaz danych o raportach CO2 (2011 r. - 2016 r.)

17.03.2010, 14:40

Wykaz danych o raportach CO2 (2011 r. - 2016 r.) Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227) oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1249)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Wiadomość oglądana razy: 1 535
Opublikował: Marcin Poziomkowski
Publikacja dnia: 17.03.2010, 14:40
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl