Przetarg nieograniczony

1 sierpnia 2017 r. Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wydarzeń informacyjno-promocyjnych.Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (01.08.2017)

  2. SIWZ (01.08.2017)

  3. Wyjaśnienie treści SIWZ (04.08.2017)

  4. Wyjaśnienie treści SIWZ (04.08.2017)

  5. Informacja z otwarcia ofert (10.08.2017)

  6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla Części I (11.08.2017)

  7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 (25.08.2017)