Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony: Zawarcie umowy ramowej na organizację i obsługę szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów dla Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Nr postępowania PZ/5/2017Termin składania ofert 18/04/2017 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (07.04.2017)

  2. Tom I SIWZ Instrukcja dla wykonawców: DOC, PDF

  3. Tom II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy: DOC, PDF

  4. Tom III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia: DOC, PDF

  5. Tom IV SIWZ Materiał informacyjny dla wykonawców: DOC, PDF

  6. Odpowiedzi na pytania 13.04.2017 PDF

  7. Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (lista wykonawców) PDF

  8. Zawiadomienie o wyborze www PDF

  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia HTML