Przetarg nieograniczony

9 lipca 2019r. Przetarg nieograniczony na: "Dostawa oprogramowania dla IOŚ-PIB".
Nr postępowania: PZ/11/2019


Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (09.07.2019)

  2. SIWZ (09.07.2019)

  3. Informacja z otwarcia ofert (18.07.2019)

  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1 (07.08.2019)

  5. Informacja o unieważnieniu - Część 2 (09.08.2019)

  6. Informacja o odrzuceniu oferty - Część 3 (16.08.2019)

  7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 3 (23.08.2019)