Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

11 grudnia 2017 r. Ochrona osób i mienia w obiektach IOŚ-PIB , numer postępowania PZ/28/2017Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (11.12.2017)

  2. Odpowiedzi na pytania i zmiana treści ogłoszenia (13.12.2017)

  3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Formularz ofertowy po zmianach - wersja Word

  4. Informacja z otwarcia ofert (15.12.2017)

  5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (15.12.2017)