Przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie adaptacji miasta do zmian klimatu. Nr sprawy PZ/6/2017Uwaga - zmiana terminu składania ofert 25/04/2017 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. TOM I Instrukcja dla wykonawców: DOC, PDF

 3. Tom II Istotne postanowienia umowy cz. 1: DOC, PDF

 4. Tom II Istotne postanowienia umowy cz. 2: DOC, PDF

 5. Tom III Opis przedmiotu zamówienia cz. 1: DOC, PDF

 6. Tom III Opis przedmiotu zamówienia cz. 2: DOC, PDF

 7. Zmiana treści SIWZ nr 1: PDF

 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: PDF

 9. Wyjaśnienia treści SIWZ: PDF

 10. Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: PDF

 11. Zawiadomienie o wyborze oferty CZĘŚĆ 1: PDF

 12. Zawiadomienie o wyborze oferty CZĘŚĆ 2: PDF

 13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia HTML