Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

15 grudnia 2017 r. Ochrona osób i mienia w obiektach IOŚ-PIB, numer postępowania PZ/32/2017Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (15.12.2017)

  2. Informacja z otwarcia ofert (21.12.2017)

  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.12.2017)

  4. Informacja o udzieleniu zamówienia (05.01.2018)