Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

17 maja 2018 r. Świadczenie usług medycznych, numer postępowania PZ/6/2018
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERTPliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (17.05.2018)

  2. Odpowiedzi na pytania i zmiana ogłoszenia (25.05.2018)

  3. Odpowiedzi na pytania i zmiana ogłoszenia (30.05.2018)

  4. Informacja o unieważnieniu postępowania (06.06.2018)