Przetarg nieograniczony

18 maja 2017 r. Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania, nr postępowania PZ/7/9/2017.Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (18.05.2017)

  2. SIWZ (18.05.2017)

  3. Wyjaśnienie treści i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (22.05.2017): DOC, PDF

  4. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (23.05.2017): PDF

  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (25.05.2017): PDF

  6. Wyjaśnienie treści i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia (25.05.2017): DOC, PDF

  7. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (26.05.2017): PDF

  8. Informacja z otwarcia ofert (31.05.2017): PDF

  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (20.06.2017): PDF