Przetarg nieograniczony

18 maja 2017 r. Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynków Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka. Nr postępowania: PZ/11/2017.Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (18.05.2017)

 2. SIWZ (18.05.2017)

 3. Projekt budowlany (18.05.2017)
  1. część 1

  2. część 2

 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (18.05.2017)
  1. część 1

  2. część 2

 5. Informacja z otwarcia ofert (07.06.2017)

 6. Unieważnienie postępowania (23.06.2017)