Przetarg nieograniczony

21 sierpnia 2017 r. Przetarg nieograniczony na: "Zaplanowanie i zrealizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i branżowej dla projektów prowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy: a) "Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce", b) Kampania edukacyjna "Stop Smog"" Nr postępowania: PZ/20/2017Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu

  2. SIWZ (21.08.2017)

  3. Wyjaśnienie treści SIWZ (25.08.2017)

  4. Zmiana treści SIWZ (30.08.2017)

  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.08.2017)

  6. Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ (01.09.2017)

  7. Informacja z otwarcia ofert (08.09.2017)

  8. Informacja o wyniku postępowania (28.09.2017)