Przetarg nieograniczony

21 sierpnia 2018 r. Przetarg nieograniczony na: "Dostawę sprzętu komputerowego i peryferyjnego" Nr postępowania: PZ/12/2018
UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu

 2. SIWZ

 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ : PDF , XML

 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.08.2018)

 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.08.2018)

 6. Zmiana treści SIWZ (14.09.2018)

 7. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianie (14.09.2018)

 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.09.2018)

 9. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (19.09.2018)

 10. Zmiana treści SIWZ (28.09.2018)

 11. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianie (28.09.2018)

 12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (03.10.2018)

 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.10.2018)

 14. Informacja z otwarcia ofert (18.10.2018)

 15. Informacja o unieważnieniu 5 części postępowania (06.11.2018 r.)

 16. Informacja o unieważnieniu 2 części postępowania (09.11.2018)

 17. Informacja o wyborze oferty w 4 części (21.11.2018)

 18. Informacja o wyborze oferty w 1 i 3 części (29.11.2018)