Przetarg nieograniczony

22 listopada 2017 r. Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznej aparatury pomiarowej do długookresowych monitoringowych badań hałasu zewnętrznego, wraz z niezbędnym wyposażeniem uzupełniającym dla potrzeb Akredytowanego Laboratorium Akustycznego IOŚ-PIB przy ul. Kolektorskiej 4 w Warszawie, Nr postępowania: PZ/27/2017Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (22.11.2017)

  2. SIWZ (22.11.2017)

  3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (23.11.2017)

  4. Zmiana siwz (23.11.2017)

  5. Informacja z otwarcia ofert (30.11.2017)

  6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach: 1 i 2 (01.12.2017)

  7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 5 postępowania (01.12.2017)

  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach: 3 i 4 (05.12.2017)