Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony: Zawarcie umowy ramowej na organizację i obsługę szkoleń, konferencji, kongresów, seminariów dla Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. Nr postępowania PZ/4/2017Uwaga, postępowanie unieważnione

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (23.03.2017)

  2. Tom I SIWZ Instrukcja dla wykonawców: DOC, PDF

  3. Tom II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy: DOC, PDF

  4. Tom III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia: DOC, PDF

  5. Tom IV SIWZ Materiał informacyjny dla wykonawców: DOC, PDF

  6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.03.2017

  7. Odpowiedzi na pytania 31.03.2017

  8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 06.04.2017