Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi asysty technicznej w realizacji monitoringowych badań hałasu w środowisku w sezonie jesiennym roku 2016, wiosennym roku 2017 i jesiennym roku 2017:Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu

  2. SIWZ - asysta techniczna

  3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26-09-2016

  4. Informacja z otwarcia ofert (04.10.2016.)

  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (10.10.2016)