Przetarg nieograniczony

26 października 2017 r. Przetarg nieograniczony na: Dostawę sprzętu oraz podzespołów komputerowych i oprogramowania do siedziby ośrodka KOBiZE przy ul. Chmielnej 132/134 w Warszawie (2 części zamówienia). Nr postępowania: PZ/23/2017.Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (26.10.2017)

  2. SIWZ (26.10.2017)

  3. JEDZ pdf (26.10.2017)

  4. JEDZ xml (26.10.2017)

  5. Sprostowanie ogłoszenia (17.11.2017)

  6. Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ (17.11.2017)

  7. Informacja z otwarcia ofert (05.12.2017)

  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania (13.12.2017)

  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 postępowania (15.12.2017)