Przetarg nieograniczony

28 grudnia 2018 r. Przetarg nieograniczony na: Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie prac remontowych w budynku Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie". Nr postępowania: PZ/18/2018

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
UWAGA: NOWY Formularz oferty

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (28.12.2018)

  2. SIWZ (28.12.2018)

  3. Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (31.12.2018)

  4. Zmiana treści SIWZ (31.12.2018)

  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.01.2019)

  6. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (11.01.2019)

  7. NOWY FORMULARZ OFERTY (11.01.2019)

  8. Informacja z otwarcia ofert (16.01.2019)

  9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (23.01.2019)