Przetarg nieograniczony

29 czerwca 2017 r. Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynków Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka. Nr postępowania: PZ/12/2017.Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu (29.06.2017)

  2. SIWZ (29.06.2017)

  3. Projekt budowlany 1

  4. Projekt budowlany 2

  5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część 1

  6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część 2

  7. Informacja z otwarcia ofert (14.07.2017)

  8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.07.2017)